Udskudt ! Arbejdsdag på Stationen

Den 4. april skulle der have været arbejdsdag på Stationen med blandt andet følgende opgaver:

  • Rydning af inventar, gardiner mv.
  • Nedtagning af lofter
  • Klargøring af vægge til maling
  • Udkradsning af fuger på facaden
  • Kørsel med materialer / flytning
  • Forplejning af det arbejdende folk

Dagen gennemføres på et senere tidspunkt, når det bliver muligt.