Møldrup

Hvem bor i Møldrup?

Møldrup er en by med godt 1.300 indbyggere. Den er opstået i slutningen af 1800-tallet, da jernbanen kom forbi – den er i øvrigt for længst nedlagt igen. Skinnerne er taget op, og i stedet er der anlagt en gå-, løbe- cykle-sti, der bliver flittigt brugt – man kan komme hele vejen fra Viborg til Løgstør ad “Himmerlands-stien”.

Hvordan skal man kort beskrive, hvad det er for en by, og hvad det er for nogle mennesker, der bor her ? Vi er jo nok lige så forskellige som alle andre steder – men vi er da gode til at feste: hvert år i uge 30 bliver der holdt byfest Revlingefesten – og sådan har det været uafbrudt siden 1969.
Festen varer 6-7 dage og indeholder en masse forskellige aktiviteter, så der er noget for enhver smag og alder: traktortræk, fællesspisning, bal i hallen, banko, cykelture, løb, gade- og firmafodbold, beachvolley …

Vi har haft et par fede fester for gamle elever fra skolen, 50-års og 60-års jubilæum for skolens start, med hhv 1300 og 1100 deltagere – og dér viste Møldrup-boerne også en fin side: en masse lokale meldte sig frivilligt som hjælpere, selvom de ikke havde gået på skolen (dem der havde det, skulle jo alle sammen med til festen).

Vi holder ‘fællesspisning‘ i Sognesalen … nå, nej, nu hedder det jo Kulturcentret … med 140-150 deltagere pr. gang – hvor vi, udover at få aftensmad uden selv at skulle rode med noget, også får orientering om, hvad de forskellige foreninger har gang i.

Lige for tiden er det især ‘byfornyelse‘, hvor vi er nået til at omdanne den gamle stationsbygning m.v. til et foreningshus, i høj grad med frivillig arbejdskraft.
Og næste projekt er så småt i støbeskeen: en renovering og udvidelse af idrætshallen.

Der bliver også holdt fællesspisninger for enlige mænd, og for enlige kvinder er der madklubben “Grydeklar”.

Vi har et bibliotek, som er en afdeling af Viborg Bibliotekerne – det deler lokaler og bogsamlinger med skolen, og der er åbent alle ugens dage – man lukker sig ind med sit sygesikringsbevis. To dage om ugen er der en bibliotekar til stede, og med jævne mellemrum laver biblioteket forskellige aktiviteter: oplæsninger, julehygge, skumringstime, stavgang, ‘Tech i børnehøjde’, virksomhedsbesøg …

Vi er de senere år blevet kendt for ‘Borgerlauget‘, en flok frivillige seniorer (20-25 stk.), der tager sig af at holde byen pæn og ren – og hylder det meget fornuftige princip, at det skal være 25% arbejde og 75% hygge.

Vi har vort eget lokale brandvæsen – og så er der en masse foreninger, hvor man dyrker sin hobby – og fællesskabet.